Două posturi scoase la concurs de o instituție publică din Botoșani
23/03/2021 09:48 in STIRI

Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție, temporar vacante, de consilier IA, în cadrul Compartimentului Recensământul General Agricol 2020. Concursul se va desfășura la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Botoșani, după cum urmează: 

- Proba scrisă în data de 14 aprilie 2021, ora 10.

- Proba interviu în data de 16 aprilie 2021, ora 10.

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Condiții generale: Candidații la concurs trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizat.

Condiții specifice:

– studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară, științe economice.

– vechime: minim 3 ani  în domeniul studiilor absolvite. 

Anunțul privind concursul și bibliografia sunt afișate la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană și pe site-ul : www.dadrbt.ro.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, partea a-III-A, respectiv până la data de 29.03.2021, inclusiv.

COMMENTS
ADS
Asculta News radio!
Politica de Confidentialitate