ADS
ADS
ADS
Controale în brutăriile din Botoșani. Zeci de amenzi date de inspectorii de muncă; un agent economic, amendat cu 40.000 lei
12/04/2022 10:24 in STIRI

Brutăriile și patiseriile din județul Botoșani au fost verificate de inspectorii de muncă. Acțiunea, care s-a desfășurat între 5 și 8 aprilie, face parte din Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, transmite printr-un comunicat Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani.

La unitățile în care se prestează activitate în intervalul orar 22.00-6.00 s-au efectuat controale de noapte.

In cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, au fost înregistrate următoarele rezultate: 27 controale finalizate, unde au fost aplicate angajatorilor opt sancțiuni. Un angajator a fost sancționat pentru primirea la muncă a 2 persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă in registrul general de evidență a salariaților cel târziu in ziua anterioară începerii activității, aplicându-i-se o amendă in valoare de 40.000 lei.

Celelalte șapte sancțiuni au fost aplicate angajatorilor pentru alte încălcări decât munca nedeclarată, aplicându-se două amenzi în valoare totală de 6.000 lei și cinci avertismente.S-au dispus 30 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

”Deficiențele cele mai des intâlnite au fost: primirea la muncă fără forme legale, neevidențierea corectă a orelor de muncă, nepăstrarea la punctul de lucru a copiilor contractelor individuale de muncă pentru salariații care își desfășoară activitatea în acel loc”, precizeaza ITM Botoșani.

In domeniul SSM s-au finalizat 27 controale, in cadrul cărora s-au aplicat 56 de sancțiuni, din care 4 amenzi în cuantum de 28.000 lei și 52 de avertismente. Cele mai frecvente deficiențe constatate in domeniul securității și sănătății în muncă au fost: neefectuarea controlului medical periodic de către toți lucrătorii, depășirea termenului de valabilitate a buletinului de măsurarea prizei de pământ, efectuarea instruirii in mod necorespunzător, nedesemnarea persoanelor care să acorde prim ajutor, neasigurarea accesului permanent al lucrătorilor la fișele cu date de securitate, mai precizeaza ITM Botoșani.

 

COMMENTS